Vista de fàbrica

Premsat automàtic
Premsat manual
Sinterització HIP
Taller de mecanitzat CNC
Assecat al buit
Prova de laboratori
Racó de fàbrica (1)
Racó de la fàbrica
Racó del taller de mecanitzat